Zapošljavanje

Radna mjesta i poslovi vezani uz radna mjesta u odvjetničkom uredu dijele se na dvije glavne radne cjeline. Prvu radnu cjelinu čine administrativna radna mjesta, odnosno radna mjesta potrebna za obavljanje redovitih internih poslovnih aktivnosti odvjetničkog ureda i logističku podršku drugoj radnoj cjelini. Drugu radnu cjelinu čine stručna radna mjesta u odvjetničkom uredu, odnosno radna mjesta potrebna za obavljanje stručnog djela poslovnih aktivnosti u radu s klijentima.

Posebnu radnu cjelinu čine stručni vanjski suradnici, odnosno osobe koje nisu u neposrednom radnom odnosu u odvjetničkom uredu, ali sa odvjetničkim uredom imaju poslovnu suradnju i bitnu ulogu u pružanju cjelovite usluge klijentima.

Potrebe za novim zapošljavanjem pojavljuju se periodički i ovise o potrebama za obavljanje određenih poslova.

Informacije o mogućnostima zapošljavanja i natječajima za radna mjesta u našem odvjetničkom uredu, objavljuju se pravovremeno na našim web stranicama.

Svi drugi upiti vezani uz zapošljavanje, a ne odnose se na prijave za natječaje za radna mjesta, dostavljaju se na e-mail adresu posao@dep.hr.

Prilikom raspisivanja uvjeta zapošljavanja i zapošljavanja, osobe koje su posvećene odabiru kandidata posebnu pozornost poklanjaju zabrani diskriminiranja.

Vrh stranice