Područje rada

Čime se naši suradnici i mi bavimo? Kakvim pravom? Odnosno, kojim područjima prava?

Područjima koja čine suvislo povezane cjeline. Područjima prava koja zaokružuju potrebe redovitog poslovanja malih i srednje velikih trgovačkih društava po broju zaposlenika i područjima prava koja uređuju pravne odnose fizičkih osoba u svezi osnivanja i upravljanja trgovačkim društvima. Bavimo se strukturiranjem i vođenjem poduzetničkih projekata. Bavimo se područjima prava koja uređuju pravne odnose i transakcije između fizičkih osoba (potrošača) i trgovačkih društava u svezi djelatnosti i usluga koje ta trgovačka društva obavljaju, te područjima prava koja uređuju trgovačke, a dijelom i civilne odnose, između fizičkih osoba.

Područje TRGOVAČKOG I KORPORATIVNOG PRAVA

Savjetujemo klijente u vezi komercijalnih ugovora, korporativnog upravljanja i redovitog poslovanja društva, preuzimanja i spajanja trgovačkih društava (M&A), njihovog strukturiranja i restrukturiranja, te u vezi strukturiranja i upravljanja zajedničkim poslovnim pothvatima i partnerstvima.

Područje FINANCIJSKOG PRAVA

Savjetujemo klijente u vezi financiranja, projektnog financiranja i refinanciranja postojećih obveza, postupaka predstečajne nagodbe, konsolidacije financijskih potraživanja i osiguranja njihove naplate.

Područje RADNOG PRAVA

Savjetujemo klijente u vezi zasnivanja i prestanaka radnih odnosa, ugovora o radu i menadžerskih ugovora, sistematizacije i regulacije rada i strukturiranja radnih mjesta, izrade programa restrukturiranja, usklađivanja s regulatornim pitanjima u vezi rada i rješavanja radnih sporova.

Područje IT TEHNOLOGIJE i ELEKTRONIČKE TRGOVINE

Savjetujemo klijente u vezi upravljanja IT sustavom e-trgovine, poslovanja u informatičkom „Oblaku“, uređivanja pitanja i prava zaštite privatnosti, zaštite potrošača i sigurnosti plaćanja u elektroničkoj trgovini.

Područje OSIGURANJA I NAKNADA ŠTETE IZ OSIGURANJA

Savjetujemo klijente u vezi ostvarivanja prava iz polica osiguranja i ugovora o osiguranju, ostvarivanja prava na naknadu štete, te sporova iz osiguranja u vezi zdravlja, života i imovine.

Područje NEKRETNINA I PROJEKTNOG STRUKTURIRANJA

Savjetujemo klijente u vezi projektnog strukturiranja poslovnih poduhvata s nekretninama, pravnih poslova, zaštite vlasničkih i drugih prava u vezi nekretnina, te upisa nekretnina i prava na nekretninama u nadležne registre.

Područje INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Savjetujemo klijente u vezi licenciranja i zaštite intelektualnog vlasništva, uključujući zaštitu žigova, industrijskog dizajna, patenata, te zaštite drugih autorskih prava i postupanja u slučajevima povrede tih prava.

Područje NAPLATE POTRAŽIVANJA

Savjetujemo klijente u vezi osiguranja naplate potraživanja, vođenja ovršnih postupaka radi prisilne naplate neplaćenih novčanih potraživanja, prijave potraživanja u likvidacijskim postupcima trgovačkih društava te postupcima predstečajne nagodbe i stečaja.

Područje RJEŠAVANJA SPOROVA I MIRENJA

Savjetujemo klijente u vezi rješavanja sporova povezanih sa područjima našeg rada, te kao ovlašteni izmiritelji sudjelujemo, prije i za vrijeme trajanja sudskih postupaka, u zakonom uređenim postupcima mirenja (medijacija) i mirnog rješavanja sporova (sklapanja nagodbe).

U okviru onoga čime se bavimo, klijentima pružamo usmene i pisane pravne savjete, mišljenja i analize, sastavljamo isprave (ugovore, izjave, pravilnike i odluke trgovačkih društava, njihovih organizacijskih cjelina i tijela…) i podneske (prijedloge, zahtjeve, prijave, tužbe, odgovore na tužbe…), te prisustvujemo kao punomoćnici i pravni savjetnici na sastancima, ročištima, uviđajima …

Vrh stranice